Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PRACTICAL MAINTENANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: PRACTICAL MAINTENANCE Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 60-62, 41334, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: practicalmaint@gmail.com
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού 81290000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού check
2 81290000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού  
3 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού  
4 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
5 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
6 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών  
7 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
8 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά  
9 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121