Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ΑΝΙΚΗΤΟ ΑΛΟΓΟ ΜΙΚΕ
Διεύθυνση: , 41500, ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2103253700
e-mail: al.kougias@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.anikitoalogo.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 93121000 Υπηρεσίες αθλητικών σωματείων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία 69101000 Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου) 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης 93111000 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 93191100 Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων 93191300 Υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας 93191900 Άλλες υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 93121000 Υπηρεσίες αθλητικών σωματείων check
2 93191900 Άλλες υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής  
3 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
4 69101000 Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)  
5 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
6 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
7 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
8 93111000 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων  
9 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
10 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
11 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
12 93191100 Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων  
13 93191300 Υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121