Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
Διεύθυνση: ΝΙΚΗΤΑΡΑ 3, 41221,
Δήμος: ΚΟΙΛΑΔΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410288036
FAX: 2410288036
e-mail: kyparissous@yahoo.it
Ιστοσελίδα: www.art-kyparissous .gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47788907 Λιανικό εμπόριο ιερογραφιών, ζωγραφιστών εικόνων και παρόμοιων ειδών 47788903 Λιανικό εμπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών 47788906 Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης 47788913 Λιανικό εμπόριο νομισμάτων και μεταλλίων 47788914 Λιανικό εμπόριο παλαιών γραμματόσημων 47788916 Λιανικό εμπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά 47788918 Λιανικό εμπόριο συλλογών γραμματόσημων και νομισμάτων 47788919 Λιανικό εμπόριο χρυσών και λοιπών νομισμάτων 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90041012 Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47788907 Λιανικό εμπόριο ιερογραφιών, ζωγραφιστών εικόνων και παρόμοιων ειδών check
2 47788903 Λιανικό εμπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών  
3 47788906 Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης  
4 47788913 Λιανικό εμπόριο νομισμάτων και μεταλλίων  
5 47788914 Λιανικό εμπόριο παλαιών γραμματόσημων  
6 47788916 Λιανικό εμπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά  
7 47788918 Λιανικό εμπόριο συλλογών γραμματόσημων και νομισμάτων  
8 47788919 Λιανικό εμπόριο χρυσών και λοιπών νομισμάτων  
9 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
10 90041012 Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121