Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: BEAUTY MARKETS IKE
Διακριτικός τίτλος: BEAUTY MARKETS Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 60, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410614591
e-mail: bmothers@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http://www.beautymarkets.gr/
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι: ·η εμπορία χονδρική, λιανική, εισαγωγές, εξαγωγές καλλυντικών, ειδών κομμωτηρίου, ειδών μανικιούρ, πεντικιούρ, ποδολογία, ειδών μακιγιάζ και ομορφιάς, υγιεινής, αποτρίχωσης, ειδών αρωματοποιίας, χαρτικών, απορρυπαντικών καθώς και κάθε άλλων συναφών προϊόντων και παρασκευασμάτων. ·η παραγωγή και συσκευασία καλλυντικών συναφών ειδών αισθητικής και κατασκευή ειδών ένδυσης Η διάθεση αυτών καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων εξωτερικού ή εσωτερικού που παράγουν καλλυντικά, μηχανήματα και προϊόντα αισθητικής, κομμωτικής και ονυχοπλαστικής ·παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ, προβολής προώθησης και διαφήμισης των ανωτέρω προϊόντων ·εκδοτικές δραστηριότητες, έκδοση βιβλίων, περιοδικών ή φυλλαδίων και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες καθώς και η έκδοση λογισμικού. ·η δυνατότητα franchising, συνεργασία και συμμετοχή σε εταιρείες ελληνικές ή αλλοδαπές συναφούς σκοπού ή αντικειμένου, μεταφορά τεχνογνωσίας επί των ανωτέρω θεμάτων, και η παροχή συμβουλευτικών διαχειριστικών και διοικητικών υπηρεσιών για ανάπτυξη δυναμικού των παραπάνω επιχειρήσεων ως και υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης και μεθόδου εργασίας αυτών και διαχείριση επιχειρήσεων που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και η συμμετοχή της εταιρείας σε οποιαδήποτε μορφής επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. ·η διενέργεια εργασιών εμπορικού αντιπροσώπου και διαμεσολάβηση για λογαριασμό αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων για την εισαγωγή και εξαγωγή όλων των ως άνω προϊόντων ·επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού ·χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάση σύμβασης και λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας δύναται ενδεικτικά: ·να ιδρύει άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής να συμμετέχει ή να εξαγοράζει υφιστάμενες εταιρείες και επιχειρήσεις ή να συγχωνεύεται με άλλες. ·να συνεργάζεται με φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα στην εταιρεία καθώς και να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης. ·να εκδίδει σχετικό έντυπο με τη δραστηριότητα της εταιρείας ·να αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει και να χρησιμοποιεί κάθε είδους ακίνητα και να διαχειρίζεται αυτά Επιπλέον για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47757600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού check
2 47292400 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.  
3 47788401 Λιανικό εμπόριο απορρυπαντικών ειδών  
4 47291800 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων  
5 47111005 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου  
6 47262700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού  
7 47241706 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων  
8 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
9 46382000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων  
10 46441201 Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα  
11 46351000 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού  
12 46361307 Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων  
13 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121