Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διεύθυνση: ΔΙΛΟΦΟΝ 40300, 40300, ΝΑΡΘΑΚΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Δήμος: ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2491093010 2104521311
FAX: 2491093010
e-mail: info@gkinis.gr
Ιστοσελίδα: http://www.agro-ike.gr/
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1)Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο οσπρίων, ζυμαρικών, δημητριακών, αλεύρων και λοιπών γεωργικών προϊόντων. 2)Η παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών και λοιπών προϊόντων. 3)Η παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών και λοιπών προϊόντων. 4)Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω ειδών. 5)Η πώληση, χονδρική ή λιανική, οίνου, τσίπουρου, ξυδιού και γενικά αμπελουργικών προϊόντων. Για την επίτευξη των σκοπών η εταιρεία μπορεί: 1)Να ιδρύει άλλες εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή να εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις, καθώς και να συμπράττει μετ? άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων σε κοινοπραξίες για τη διενέργεια εργασιών και επιχειρήσεων με το ίδιο επιχειρηματικό αντικείμενο ή και με παρεμφερείς δραστηριότητες. 2)Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων. 3)Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή και να διακινεί προϊόντα των ανωτέρω. 4)Να πραγματοποιεί επενδύσεις σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 5)Να αναθέτει δραστηριότητες που εντάσσονται στο σκοπό της σε άλλα νομικά πρόσωπα και να αναλαμβάνει την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων και 6)Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 10730000 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων check
2 01114900 Καλλιέργεια άλλων δημητριακών  
3 01113300 Καλλιέργεια βρώμης  
4 01117300 Καλλιέργεια ρεβιθιών, που διαθέτονται αποξηραμένα  
5 01113200 Καλλιέργεια σίκαλης  
6 01111100 Καλλιέργεια σκληρού σιταριού  
7 01210000 Καλλιέργεια σταφυλιών  
8 01117400 Καλλιέργεια φακών, που διαθέτονται αποξηραμένα  
9 01116101 Καλλιέργεια φασολιών μεσόσπερμων  
10 01117100 Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται αποξηραμένα  
11 10731100 Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles) και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων  
12 10612100 Παραγωγή σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού  
13 10612300 Παραγωγή φυτικών αλευριών και χονδράλευρων  
14 10613000 Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων και άλλων προϊόντων δημητριακών  
15 01631011 Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων  
16 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
17 46382903 Χονδρικό εμπόριο αλευριών δημητριακών, συσκευασμένων  
18 46382904 Χονδρικό εμπόριο άλλων αλευριών δημητριακών π.δ.κ.α.  
19 46382905 Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων δημητριακών (συμπεριλαμβάνονται και οι νιφάδες αραβόσιτου)  
20 46382907 Χονδρικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων  
21 46341203 Χονδρικό εμπόριο αφρώδους κρασιού  
22 46382921 Χονδρικό εμπόριο σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού  
23 46382927 Χονδρικό εμπόριο χόνδρων (μπλιγουριού) δημητριακών π.δ.κ.α.  
24 46382928 Χονδρικό εμπόριο χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων σιταριού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121