Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΦΦΕΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΜΥΡΤΙΛΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διεύθυνση: ΚΟΥΜΑ & ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 25, 41223, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410288800
FAX: 2410288802
e-mail: kaffes1960@gmail.com
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 412010000 42211300 Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43291100 Εργασίες μόνωσης 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 77320000 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
4 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
5 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
6 77320000 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού  
7 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
8 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
9 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
10 43291100 Εργασίες μόνωσης  
11 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
12 42211300 Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων  
13 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
14 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
15 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
16 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια  
17 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
18 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
19 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121