Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΣΧΑΛΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διεύθυνση: ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 66, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: nasia_paschaleri@hotmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 96041001 Υπηρεσίες διαιτολογίας 58293200 Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 86901910 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί 96041002 Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 96041001 Υπηρεσίες διαιτολογίας check
2 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
3 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού  
4 58293200 Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
5 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
6 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
7 96041002 Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας)  
8 86901910 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί  
9 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121