Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Κ.Δ.Β.Μ. 2, ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 Le@rn-it, ΚΕΚ Le@rn-it Λάρισας, ΚΕΚ Le@rn-it, Le@rn-it κέντρο δια βίου μάθησης, Le@rn-it, PC-TECH SOLUTIONS
Διεύθυνση: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 141, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410621437
FAX: 2410621438
e-mail: info@pitsilkas.edu.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 46431108 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46661006 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46691503 Χονδρικό εμπόριο άλλων μερών ηλεκτρονικών λυχνιών ασυρμάτου και ραδιόφωνου και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π.δ.κ.α. 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 47545415 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης 47545437 Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 80201000 Υπηρεσίες συστημάτων προστασίας 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 82991000 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 85311000 Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85321000 Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85411000 Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 85421000 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 85591101 Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85591102 Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών 85591200 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT) 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση 85601001 Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 95121000 Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας 95211000 Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού check
2 82991000 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
3 47545415 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης  
4 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
5 47545437 Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού  
6 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
7 85311000 Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
8 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
9 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
10 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
11 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα  
12 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
13 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
14 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
15 85601001 Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου  
16 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
17 95121000 Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας  
18 95211000 Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών  
19 85411000 Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
20 85591101 Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
21 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
22 80201000 Υπηρεσίες συστημάτων προστασίας  
23 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
24 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
25 85591200 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)  
26 85321000 Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
27 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  
28 85421000 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
29 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση  
30 85591102 Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών  
31 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
32 46691503 Χονδρικό εμπόριο άλλων μερών ηλεκτρονικών λυχνιών ασυρμάτου και ραδιόφωνου και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π.δ.κ.α.  
33 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
34 46431108 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης  
35 46661006 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών  
36 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
37 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121