Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 94, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410539010
e-mail: larisa1@thalassioskosmos.gr
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρίας είναι: 1)Λιανικό εμπόριο νωπών απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών 2)Λιανικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων 3)Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά 4)Παροχή γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ) χωρίς παροχή καθίσματος. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται: (α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. (β) Να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρίες κάθε μορφής, καθώς και να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή υπό σύσταση και οι οποίες θα επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, και (γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46381014 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων check

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121