Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: DOLAS ENGINEERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: Dolas Engineering
Διεύθυνση: 15ο ΧΛΜ Ε.Ο ΛΑΡΙΣΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΜΒΟΣ ΓΥΡΤΩΝΗΣ , 41500, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410672494
FAX: 2410672494
e-mail: spiros.dolas@dolas-engineering.gr
Ιστοσελίδα: http://www.dolas-engineering.gr
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 33203900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 46691200 Χονδρικό εμπόριο προμηθειών που σχετίζονται με μηχανήματα και είδη εξοπλισμού ΜΕ ΛΗΞΗ 03/08/2020 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης ΜΕ ΛΗΞΗ 03/08/2020 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) check
2 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
3 33203900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
4 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
5 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
6 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
7 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121