Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΡΑΓΙΩΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΚΑΡΑΓΙΩΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΣΚΟΠΑΔΩΝ 37, 41335, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410610720
e-mail: skaragiotas@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http://www.akargiotas.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 33201101 Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων σε βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης βαλβίδων και ταμιευτήρων 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών 43991000 Εργασίες στεγάνωσης 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη check
2 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
3 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών  
4 33201101 Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων σε βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης βαλβίδων και ταμιευτήρων  
5 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
6 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
7 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
8 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
9 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
10 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
11 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
12 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
13 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121