Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: GREEK PROVIDER SECURITY NICHE (GPSN) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΕΠΥΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: GPSN MΙΚΕ
Διεύθυνση: ΦΑΡΣΑΛΩΝ 3, 41335, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410549922
e-mail: gpsn.sec@gmail.com
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 80100000 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 47545415 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας 80200000 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 80201000 Υπηρεσίες συστημάτων προστασίας 80201001 Υπηρεσίες κέντρου διαβίβασης σημάτων συναγερμού 80201002 Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 80100000 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας check
2 80200000 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας  
3 47545415 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης  
4 80201001 Υπηρεσίες κέντρου διαβίβασης σημάτων συναγερμού  
5 80201002 Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού  
6 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας  
7 80201000 Υπηρεσίες συστημάτων προστασίας  
8 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121