Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Non Clinical Εταιρία Μη Θεραπευτικών Δραστηριοτήτων LTCS Συστήματος Μακροχρόνιας Φροντίδας Αλεξάνδρου Ντίνα
Διακριτικός τίτλος: NonClinical Α.Ε
Διεύθυνση: 25η Μαρτίου 19, 41221, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410281181
e-mail: ekaranastasis@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://onlinefinances.info/IATRY AE
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
α. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών ειδών και το χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών (ΚΑΔ 46461200) 2) Το χονδρικό εμπόριο πάσης φύσεως ενδυμάτων εργασίας (ΚΑΔ 46421108) 3) Το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ΚΑΔ 47717100) 4) Το λιανικό εμπόριο Ιατρικών και Ορθοπεδικών ειδών (ΚΑΔ 47747500) 5) Οι υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων (ΚΑΔ 52212403) 6) Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από το κυλικείο ( ΚΑΔ 56101904) 7) Οι υπηρεσίες εκδηλώσεων-συνεστιάσεων σε επαγγελματικούς χώρους και οι υπηρεσίες τροφοδοσίας-catering (ΚΑΔ 56211901) 8) Οι υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας (ΚΑΔ 81211001) 9) Οι υπηρεσίες ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (ΚΑΔ 62011104) 10) Οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης. (ΚΑΔ 70220000) 11) Κάθε συναφής με τις παραπάνω εργασίες δραστηριότητα και με την υποστήριξη εν γένει μονάδων υγείας. β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1) Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται, με δικά της κεφάλαια, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή που έχουν οποιουσδήποτε νόμιμους σκοπούς. 2) Να προβαίνει σε όλες τις συναφείς με τα παραπάνω εργασίες και δραστηριότητες. 3) Να ασκεί και να αναπτύσσει οποιαδήποτε επιχειρηματική ή επενδυτική δραστηριότητα που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξη αυτής ή/και των εταιριών στις οποίες αυτή συμμετέχει.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46461200 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών check
2 47717100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού  
3 47747500 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών  
4 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
5 56101904 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο  
6 56211901 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους  
7 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων  
8 46421108 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121