Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Συντήρηση-Κατασκευή Ο.Ε
Διεύθυνση: ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ 37, 41336, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410552269
FAX: 2410282210
e-mail: info@xalatsis.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 33120000 Επισκευή μηχανημάτων 33110000 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 33130000 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 33140000 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 33190000 Επισκευή άλλου εξοπλισμού 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46750000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 81300000 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33120000 Επισκευή μηχανημάτων check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
4 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
5 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
6 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
7 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
8 81300000 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου  
9 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
10 33190000 Επισκευή άλλου εξοπλισμού  
11 33140000 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού  
12 33130000 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
13 33110000 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων  
14 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
15 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
16 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
17 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας  
18 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
19 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
20 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
21 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
22 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
23 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
24 46750000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  
25 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121