Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: TEDRA
Διεύθυνση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 23, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410535122
FAX: 2410530703
e-mail: info@tedraco.com
Ιστοσελίδα: http://www.tedra.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 08111000 Εξόρυξη λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) 08112000 Εξόρυξη ασβεστόλιθου και γύψου 08113000 Εξόρυξη κιμωλίας και μη φρυγμένου δολομίτη 08114000 Εξόρυξη σχιστόλιθου 08121000 Εξόρυξη αμμοχάλικου και άμμου 08122000 Εξόρυξη αργίλων και καολίνη 08921000 Εξόρυξη τύρφης 08931000 Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση θαλασσινού νερού 08991000 Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων 20151000 Παραγωγή νιτρικού οξέως· σουλφονιτρικών οξέων· αμμωνίας ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 20152000 Παραγωγή χλωριούχου αμμώνιου· νιτρωδών αλάτων ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 20153100 Παραγωγή ουρίας 20153200 Παραγωγή θειικού αμμώνιου ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 20153300 Παραγωγή νιτρικού αμμώνιου ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 20153400 Παραγωγή αλάτων διπλών και μειγμάτων νιτρικού ασβέστιου και νιτρικού αμμώνιου ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 20153500 Παραγωγή μειγμάτων νιτρικού αμμώνιου και ανθρακικού ασβέστιου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 20153900 Παραγωγή άλλων αζωτούχων λιπασμάτων και μειγμάτων 20154100 Παραγωγή υπερφωσφορικών λιπασμάτων ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 20154900 Παραγωγή άλλων φωσφορικών λιπασμάτων ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 20155100 Παραγωγή χλωριούχου κάλιου ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 20155200 Παραγωγή θειικού κάλιου ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 20155900 Παραγωγή άλλων καλιούχων λιπασμάτων 20156000 Παραγωγή νιτρικού νάτριου ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 20157100 Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν τρία θρεπτικά στοιχεία: άζωτο, φώσφορο και κάλιο 20157200 Παραγωγή υδρογονορθοφωσφορικού διαμμώνιου (διαμμωνικού φωσφορικού άλατος) ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 20157300 Παραγωγή μονοαμμωνιακού φωσφορικού άλατος ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 20157400 Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: άζωτο και φώσφορο 20157500 Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: φώσφορο και κάλιο 20157600 Παραγωγή νιτρικών αλάτων του κάλιου ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 20157900 Παραγωγή ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων που περιέχουν τουλάχιστον δύο θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) π.δ.κ.α. 20158000 Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α. 20159900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 20171000 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 22191000 Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες 22192000 Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του· βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού, σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και καθορισμένες μορφές 22197300 Κατασκευή άλλων ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.· σκληρού ελαστικού σε όλες τις μορφές και είδη του· επενδύσεων δαπέδου και πατακιών από βουλκανισμένο κυψελώδες ελαστικό 26110000 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 26120000 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 26200000 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 26300000 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 26400000 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 26510000 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 26520000 Κατασκευή ρολογιών 27110000 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 27120000 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 27200000 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 27310000 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 27320000 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων 27330000 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης 27400000 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 33111200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων 33111301 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού λεβήτων σε διάφορα συστήματα σωληνώσεων 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33122400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 33141900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού 33202000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33203100 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη γεωργία 33203200 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 33203300 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη μεταλλουργία 33203400 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για ορυχεία 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 33206000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α. 36002000 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω αγωγών 36003000 Υπηρεσίες εμπορίας (πώλησης) νερού μέσω αγωγών 37001000 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 37002000 Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων 38213000 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 38214000 Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 38311000 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών 38321000 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών 38322000 Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38323000 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 39002000 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 42121000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 42122000 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους 42131000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42211100 Κατασκευή αγωγών μεγάλων αποστάσεων για μεταφορά υγρών 42211200 Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών 42212000 Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών με μεταφορά υγρών 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων 42221000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα 42222000 Κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 43131001 Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 43332000 Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43342000 Υαλοτεχνικές εργασίες 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών 43991000 Εργασίες στεγάνωσης 43992000 Εργασίες ικριωμάτων 43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 46121311 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 46121313 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οργανικών βασικών χημικών ουσιών 46121314 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων 46121315 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 46121316 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και ειδών καθορισμένης μορφής 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών 46141101 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού 46141102 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 46141103 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού επικοινωνίας 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών 46211401 Χονδρικό εμπόριο αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς εκτός του σιναπιού 46691215 Χονδρικό εμπόριο σύρματος, ράβδων, σωλήνων, πλακών, ηλεκτροδίων, με επικάλυψη ή με πυρήνα από συλλίπασμα (flux) 46691216 Χονδρικό εμπόριο συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων, αρτανών (σαμπανιών) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένων 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 46691906 Χονδρικό εμπόριο αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών και άλλων αεριοσυμπιεστών 46691907 Χονδρικό εμπόριο αεριογεννητριών αερίου ή νερού, αεριογεννητριών ακετυλένιου και παρόμοιων αεριογεννητριών, εξοπλισμού απόσταξης ή διύλισης 46691908 Χονδρικό εμπόριο άλλων συμπιεστών 46691910 Χονδρικό εμπόριο ανεμιστήρων, εκτός των επιτραπέζιων ανεμιστήρων, των ανεμιστήρων δαπέδου, τοίχου, παράθυρου, οροφής ή στέγης 46691911 Χονδρικό εμπόριο αντιυγρασιακών μηχανημάτων 46691912 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών 46691913 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά (εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα), εκτός των αντλιών σκυροδέματος 46691914 Χονδρικό εμπόριο αντλιών κενού 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων 46691994 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από πλαστικές ύλες 46691995 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα 46691999 Χονδρικό εμπόριο άλλων εκτυπωτικών μηχανημάτων π.δ.κ.α. 46692001 Χονδρικό εμπόριο άλλων εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης, των οποίων η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση 46692002 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων 46692008 Χονδρικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων 46692009 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων ενεργού άνθρακα 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα 46692011 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων ελέγχου καυσαερίων 46692012 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης 46692013 Χονδρικό εμπόριο φούρνων, καυστήρων, κλιβάνων και των μερών τους 46692014 Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών και ανυψωτών υγρών 46692015 Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών μηχανών π.δ.κ.α. 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 46761304 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων από καουτσούκ (εκτός του σκληρού ελαστικού) και σκονών και κόκκων 46761900 Χονδρικό εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων, εκτός των αγροτικών, π.δ.κ.α. 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή ΜΕ ΛΗΞΗ 22/10/2018 52241901 Υπηρεσίες άντλησης έτοιμου σκυροδέματος (πρέσας), κατά την τελική του παράδοση 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια 71113000 Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού 71114000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών 71201100 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της καθαρότητας 71201200 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων 71201300 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων 71201904 Υπηρεσίες χημικών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων check
2 43332000 Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας)  
3 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
4 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
5 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
6 39002000 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης  
7 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
8 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα  
9 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις  
10 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
11 46141101 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
12 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
13 46141102 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών  
14 46141103 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού επικοινωνίας  
15 46121311 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων  
16 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών  
17 46121313 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οργανικών βασικών χημικών ουσιών  
18 46121314 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων  
19 46121315 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων  
20 46121316 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και ειδών καθορισμένης μορφής  
21 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
22 08931000 Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση θαλασσινού νερού  
23 08121000 Εξόρυξη αμμοχάλικου και άμμου  
24 08122000 Εξόρυξη αργίλων και καολίνη  
25 08112000 Εξόρυξη ασβεστόλιθου και γύψου  
26 08991000 Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων  
27 08113000 Εξόρυξη κιμωλίας και μη φρυγμένου δολομίτη  
28 08111000 Εξόρυξη λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)  
29 08114000 Εξόρυξη σχιστόλιθου  
30 08921000 Εξόρυξη τύρφης  
31 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών  
32 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  
33 43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων  
34 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
35 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
36 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
37 43992000 Εργασίες ικριωμάτων  
38 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
39 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
40 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
41 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
42 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
43 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών  
44 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
45 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
46 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  
47 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
48 20159900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων  
49 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
50 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
51 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
52 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  
53 42212000 Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών με μεταφορά υγρών  
54 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
55 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
56 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
57 42122000 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους  
58 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών  
59 42222000 Κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
60 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων  
61 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
62 42211100 Κατασκευή αγωγών μεγάλων αποστάσεων για μεταφορά υγρών  
63 22197300 Κατασκευή άλλων ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.· σκληρού ελαστικού σε όλες τις μορφές και είδη του· επενδύσεων δαπέδου και πατακιών από βουλκανισμένο κυψελώδες ελαστικό  
64 27320000 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων  
65 22191000 Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες  
66 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων  
67 42131000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
68 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
69 26120000 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών  
70 27330000 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης  
71 26300000 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας  
72 27200000 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  
73 27110000 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
74 27400000 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού  
75 26400000 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης  
76 26110000 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων  
77 26200000 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
78 27310000 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών  
79 42221000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
80 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
81 22192000 Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του· βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού, σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και καθορισμένες μορφές  
82 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
83 26510000 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης  
84 26520000 Κατασκευή ρολογιών  
85 42121000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων  
86 27120000 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος  
87 42211200 Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών  
88 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
89 43131001 Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών  
90 20153900 Παραγωγή άλλων αζωτούχων λιπασμάτων και μειγμάτων  
91 20155900 Παραγωγή άλλων καλιούχων λιπασμάτων  
92 20158000 Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
93 20157400 Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: άζωτο και φώσφορο  
94 20157500 Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: φώσφορο και κάλιο  
95 20157100 Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν τρία θρεπτικά στοιχεία: άζωτο, φώσφορο και κάλιο  
96 20157900 Παραγωγή ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων που περιέχουν τουλάχιστον δύο θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) π.δ.κ.α.  
97 20153100 Παραγωγή ουρίας  
98 20171000 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές  
99 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
100 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
101 43342000 Υαλοτεχνικές εργασίες  
102 38321000 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών  
103 38322000 Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
104 38323000 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
105 52241901 Υπηρεσίες άντλησης έτοιμου σκυροδέματος (πρέσας), κατά την τελική του παράδοση  
106 38311000 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών  
107 71114000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
108 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια  
109 71113000 Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού  
110 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών  
111 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
112 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
113 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
114 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
115 71201300 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων  
116 71201100 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της καθαρότητας  
117 71201200 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων  
118 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
119 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α.  
120 33203400 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για ορυχεία  
121 33203100 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη γεωργία  
122 33203300 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη μεταλλουργία  
123 33206000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών  
124 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
125 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
126 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού  
127 33202000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
128 33203200 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου  
129 36003000 Υπηρεσίες εμπορίας (πώλησης) νερού μέσω αγωγών  
130 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
131 36002000 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω αγωγών  
132 37001000 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων  
133 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
134 33141900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού  
135 33111301 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού λεβήτων σε διάφορα συστήματα σωληνώσεων  
136 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  
137 33111200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων  
138 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
139 33122400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών  
140 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων  
141 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων  
142 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς  
143 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
144 37002000 Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης  
145 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση  
146 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
147 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
148 71201904 Υπηρεσίες χημικών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες  
149 46691906 Χονδρικό εμπόριο αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών και άλλων αεριοσυμπιεστών  
150 46691907 Χονδρικό εμπόριο αεριογεννητριών αερίου ή νερού, αεριογεννητριών ακετυλένιου και παρόμοιων αεριογεννητριών, εξοπλισμού απόσταξης ή διύλισης  
151 46211401 Χονδρικό εμπόριο αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς εκτός του σιναπιού  
152 46691999 Χονδρικό εμπόριο άλλων εκτυπωτικών μηχανημάτων π.δ.κ.α.  
153 46692001 Χονδρικό εμπόριο άλλων εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης, των οποίων η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση  
154 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
155 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
156 46692002 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης  
157 46691908 Χονδρικό εμπόριο άλλων συμπιεστών  
158 46691910 Χονδρικό εμπόριο ανεμιστήρων, εκτός των επιτραπέζιων ανεμιστήρων, των ανεμιστήρων δαπέδου, τοίχου, παράθυρου, οροφής ή στέγης  
159 46691911 Χονδρικό εμπόριο αντιυγρασιακών μηχανημάτων  
160 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων  
161 46691913 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά (εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα), εκτός των αντλιών σκυροδέματος  
162 46691912 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών  
163 46691914 Χονδρικό εμπόριο αντλιών κενού  
164 46761304 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων από καουτσούκ (εκτός του σκληρού ελαστικού) και σκονών και κόκκων  
165 46761900 Χονδρικό εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων, εκτός των αγροτικών, π.δ.κ.α.  
166 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
167 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
168 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών  
169 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
170 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές  
171 46691215 Χονδρικό εμπόριο σύρματος, ράβδων, σωλήνων, πλακών, ηλεκτροδίων, με επικάλυψη ή με πυρήνα από συλλίπασμα (flux)  
172 46691216 Χονδρικό εμπόριο συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων, αρτανών (σαμπανιών) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένων  
173 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων  
174 46691994 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από πλαστικές ύλες  
175 46691995 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
176 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
177 46692008 Χονδρικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων  
178 46692009 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων ενεργού άνθρακα  
179 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα  
180 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα  
181 46692011 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων ελέγχου καυσαερίων  
182 46692012 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης  
183 46692013 Χονδρικό εμπόριο φούρνων, καυστήρων, κλιβάνων και των μερών τους  
184 46692014 Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών και ανυψωτών υγρών  
185 46692015 Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών μηχανών π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121