Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΡΑΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
Διακριτικός τίτλος: SVILUPPO GR
Διεύθυνση: ΠΑΝΟΣ 10, 41221, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: g_railis@hotmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66221003 Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση ΜΕ ΛΗΞΗ 10/05/2017 ΚΥΡΙΑ 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221304 Υπηρεσίες πωλητή αγαθών 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων 73201903 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης check
2 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
3 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών  
4 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών  
5 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων  
6 73201903 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών  
7 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών  
8 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
9 70221304 Υπηρεσίες πωλητή αγαθών  
10 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
11 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121