Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: VILLA 1870 CORFU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: VILLA 1870 CORFU
Διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 100, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410546222
FAX: 2410546222
e-mail: info@thessy.gr
Ιστοσελίδα: http://www.thessy.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 86901900 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α. 88100000 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 88991000 Άλλες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α. 87901000 Άλλες υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία 86901204 Υπηρεσίες νοσηλευτή 47747510 Λιανικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 86901900 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α. check
2 88991000 Άλλες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.  
3 87901000 Άλλες υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος  
4 88100000 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία  
5 47747510 Λιανικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών  
6 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία  
7 86901204 Υπηρεσίες νοσηλευτή  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121