Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Διεύθυνση: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 6, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410553429
e-mail: teo_ut@hotmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.networktc.info
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α. 33130000 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46511003 Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών 46511008 Χονδρικό εμπόριο μονάδων μνήμης 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 46511010 Χονδρικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks" 46511005 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών 46141106 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού check
2 46141106 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
3 33130000 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
4 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α.  
5 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
6 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων  
7 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών  
8 46511003 Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
9 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
10 46511005 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών  
11 46511008 Χονδρικό εμπόριο μονάδων μνήμης  
12 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
13 46511010 Χονδρικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks"  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121