Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: FERTILIS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: FERTILIS ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 23, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410534129
FAX: 2410530703
e-mail: info@fertilistrade.com
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46211900 Χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α. 37000000 Επεξεργασία λυμάτων 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων 38322000 Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38323000 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43110000 Κατεδαφίσεις 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46211900 Χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α. check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
4 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
5 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις  
6 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
7 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
8 37000000 Επεξεργασία λυμάτων  
9 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
10 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
11 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
12 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
13 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
14 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
15 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
16 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
17 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων  
18 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
19 43110000 Κατεδαφίσεις  
20 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
21 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
22 38322000 Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
23 38323000 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
24 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών  
25 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
26 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων  
27 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων  
28 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
29 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
30 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121