Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ Ο.Ε
Διακριτικός τίτλος: DIAS Energy
Διεύθυνση: ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410572400
FAX: 24105724444
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 23612000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α. 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών 46181904 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α. 46431109 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46691569 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων αυτονομίας θέρμανσης 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591302 Υπηρεσίες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων check
2 46181904 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.  
3 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
4 23612000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα  
5 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
6 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
7 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
8 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
9 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α.  
10 85591302 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών  
11 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
12 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων  
13 46431109 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους  
14 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
15 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
16 46691569 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων αυτονομίας θέρμανσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121