Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΚΑΖΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Διεύθυνση: , 40004, ΚΑΛΙΠΕΥΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δήμος: ΓΟΝΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2495096262
FAX: 2495096262
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
16101000 Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, με πάχος > 6 mm · στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία 16101001 Παραγωγή ξυλείας πριονισμένης με μηχανική δύναμη 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 47524949 Λιανικό εμπόριο ξυλείας, συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας 47788505 Λιανικό εμπόριο βιοκαυσίμων, όχι για κινητήρες 47788508 Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 16101000 Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, με πάχος > 6 mm · στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία check
2 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
3 47788505 Λιανικό εμπόριο βιοκαυσίμων, όχι για κινητήρες  
4 47788508 Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων  
5 47524949 Λιανικό εμπόριο ξυλείας, συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας  
6 16101001 Παραγωγή ξυλείας πριονισμένης με μηχανική δύναμη  
7 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
8 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121