Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Κέντρο Ενέργειας Θεσσαλίας, Parvolen CSP Technologies, Pyromax Θεσσαλίας
Διεύθυνση: Γαριβάλδη και Λαπηθών. 14, 41221, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410669092
FAX: 2410669092
e-mail: info@kentroenergeias.gr
Ιστοσελίδα: http://www.kentroenergeias.gr
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης 16232000 Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων 33111301 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού λεβήτων σε διάφορα συστήματα σωληνώσεων 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 33202901 Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42212400 Διάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημάτων 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών) 43221103 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43221205 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 43291100 Εργασίες μόνωσης 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων 43291103 Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών 43321009 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών 43342002 Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες 45311231 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων, για αυτοκίνητα 45321225 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων για αυτοκίνητα 46491909 Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 46691526 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών συστοιχιών 46691530 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσσωρευτών 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 46691567 Χονδρικό εμπόριο συσσωρευτών, πρωτογενών στοιχείων και πρωτογενών συστοιχιών 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 46691909 Χονδρικό εμπόριο αλουμινένιων βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων, για κάθε υλικό, χωρητικότητας > των 300 lt 46691917 Χονδρικό εμπόριο ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατμού, λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού 46691923 Χονδρικό εμπόριο δεξαμενών, βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων (εκτός αυτών για αέρια), από σίδηρο ή χάλυβα 46691931 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων 46691995 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46741202 Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, θερμοσίφωνων κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης) 46741203 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης 46741205 Χονδρικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση 46741206 Χονδρικό εμπόριο μερών λεβήτων για κεντρική θέρμανση 46741211 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο, χωρητικότητας >= 300 lt, για κεντρική θέρμανση 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών 47524503 Λιανικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση 47524506 Λιανικό εμπόριο σωμάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρμανση, που δεν θερμαίνονται ηλεκτρικά, από σίδηρο ή χάλυβα 47524955 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 47535305 Λιανικό εμπόριο επενδύσεων τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων 47545402 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών 47545412 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων 47545416 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων check
2 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
3 42212400 Διάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημάτων  
4 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)  
5 43221103 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού  
6 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  
7 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
8 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
9 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων  
10 43291103 Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών  
11 43291100 Εργασίες μόνωσης  
12 43321009 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών  
13 43342002 Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες  
14 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
15 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
16 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
17 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
18 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
19 25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους  
20 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
21 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
22 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
23 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
24 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
25 16232000 Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων  
26 47545402 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών  
27 47535305 Λιανικό εμπόριο επενδύσεων τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων  
28 47545412 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων  
29 47545416 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους  
30 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων  
31 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
32 47524503 Λιανικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση  
33 47524955 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
34 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων  
35 45321225 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων για αυτοκίνητα  
36 47524506 Λιανικό εμπόριο σωμάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρμανση, που δεν θερμαίνονται ηλεκτρικά, από σίδηρο ή χάλυβα  
37 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών  
38 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας  
39 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
40 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
41 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων  
42 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
43 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
44 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων  
45 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών  
46 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
47 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
48 33111301 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού λεβήτων σε διάφορα συστήματα σωληνώσεων  
49 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
50 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  
51 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
52 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών  
53 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
54 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης  
55 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων  
56 33202901 Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα  
57 43221205 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ  
58 46691909 Χονδρικό εμπόριο αλουμινένιων βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων, για κάθε υλικό, χωρητικότητας > των 300 lt  
59 46691917 Χονδρικό εμπόριο ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατμού, λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού  
60 46691923 Χονδρικό εμπόριο δεξαμενών, βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων (εκτός αυτών για αέρια), από σίδηρο ή χάλυβα  
61 46741202 Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, θερμοσίφωνων κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης)  
62 46741203 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης  
63 46691931 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους  
64 46691526 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών συστοιχιών  
65 46691530 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσσωρευτών  
66 46491909 Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων  
67 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
68 46741205 Χονδρικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση  
69 46741206 Χονδρικό εμπόριο μερών λεβήτων για κεντρική θέρμανση  
70 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική  
71 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους  
72 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων  
73 45311231 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων, για αυτοκίνητα  
74 46691567 Χονδρικό εμπόριο συσσωρευτών, πρωτογενών στοιχείων και πρωτογενών συστοιχιών  
75 46691995 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
76 46741211 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο, χωρητικότητας >= 300 lt, για κεντρική θέρμανση  
77 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
78 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121