Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ENSTRUCT-Κ.ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ENSTRUCT OE
Διεύθυνση: ΗΠΕΙΡΟΥ 101, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410284325
FAX: 2410284194
e-mail: kfrantzios@enstruct.gr
Ιστοσελίδα: www.enstruct.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 46511005 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών 46511006 Χονδρικό εμπόριο μέσων επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως 46691534 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και μικροσυναρμολογήσεων 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 46691553 Χονδρικό εμπόριο μονωμένων συρμάτων και καλωδίων 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 46741203 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης 46741208 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από μόλυβδο 52100000 Αποθήκευση 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα check
2 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
3 52100000 Αποθήκευση  
4 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
5 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
6 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
7 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
8 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
9 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
10 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
11 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων  
12 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
13 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων  
14 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
15 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
16 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
17 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
18 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
19 46741203 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης  
20 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως  
21 46691534 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και μικροσυναρμολογήσεων  
22 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
23 46511005 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών  
24 46511006 Χονδρικό εμπόριο μέσων επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων  
25 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική  
26 46691553 Χονδρικό εμπόριο μονωμένων συρμάτων και καλωδίων  
27 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
28 46741208 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από μόλυβδο  
29 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121