Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: KOYTH E. - ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ Κ ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: GARDEN SPORT
Διεύθυνση: ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 24, 41334, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410624062
FAX: 2410670253
e-mail: info@gardensport.gr
Ιστοσελίδα: http://www.gardensport.gr/
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46611200 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής 43121102 Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 46493309 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 47524400 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός 47646514 Λιανικό εμπόριο διχτυών για αθλητισμό 47646514 Λιανικό εμπόριο διχτυών για αθλητισμό 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών 74201000 Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλμ, εκτός των κινηματογραφικών, που έχουν εκτεθεί στο φως 74202000 Εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες 74203000 Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) 90021905 Υπηρεσίες ηχοληψίας 93291903 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46611200 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
4 74203000 Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες  
5 74202000 Εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες  
6 43121102 Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων  
7 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής  
8 47646514 Λιανικό εμπόριο διχτυών για αθλητισμό  
9 47646514 Λιανικό εμπόριο διχτυών για αθλητισμό  
10 47524400 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο  
11 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
12 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
13 74201000 Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλμ, εκτός των κινηματογραφικών, που έχουν εκτεθεί στο φως  
14 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
15 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
16 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών  
17 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου  
18 90021905 Υπηρεσίες ηχοληψίας  
19 93291903 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)  
20 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης  
21 46493309 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού  
22 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
23 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121