Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΤΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διεύθυνση: ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, 40300, ΦΑΡΣΑΛΑ
Δήμος: ΕΝΙΠΠΕΑ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2491023155
FAX: 2491023155
e-mail: dimpil80@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 43221104 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής 43321001 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 43332100 Εργασίες τοποθέτησης (κεραμικών) πλακιδίων terrazzo, μαρμάρου, γρανίτη και σχιστόλιθου 43332900 Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) π.δ.κ.α. 46421000 Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων 46431100 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών 46431200 Χονδρικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού βίντεο και DVD 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. 47595000 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 47717100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού 55201000 Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας 55901900 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 66121100 Υπηρεσίες συναλλαγής (μεσιτείας) χρεογράφων 66199000 Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές των χρηματοπιστωτικών, εκτός από τις ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 68101100 Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 82910000 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής check
2 43332900 Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) π.δ.κ.α.  
3 66199000 Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές των χρηματοπιστωτικών, εκτός από τις ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία  
4 55901900 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.  
5 68101100 Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών  
6 82910000 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών  
7 43221104 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής  
8 43321001 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών  
9 43332100 Εργασίες τοποθέτησης (κεραμικών) πλακιδίων terrazzo, μαρμάρου, γρανίτη και σχιστόλιθου  
10 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  
11 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
12 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
13 47717100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού  
14 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
15 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων  
16 47595000 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα  
17 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.  
18 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών  
19 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων  
20 55201000 Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας  
21 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
22 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
23 66121100 Υπηρεσίες συναλλαγής (μεσιτείας) χρεογράφων  
24 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
25 46421000 Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων  
26 46431100 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών  
27 46431200 Χονδρικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού βίντεο και DVD  
28 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών  
29 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121