Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: 3 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 41335, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410619894, 2410619576
FAX: 2410619894
e-mail: larisa@tsiantoulis.gr
Ιστοσελίδα: larisa@tsiantoulis.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων 45321100 Λιανικό εμπόριο ελαστικών αυτοκινήτων 46121308 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων τύπων κόλλας 52241100 Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων σε αερολιμένες και λιμένες 52241900 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων check
2 52241900 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
3 46121308 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων τύπων κόλλας  
4 45321100 Λιανικό εμπόριο ελαστικών αυτοκινήτων  
5 52241100 Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων σε αερολιμένες και λιμένες  
6 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
7 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121