Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Διακριτικός τίτλος: all 4 office (all for office)
Διεύθυνση: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 68, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410254040
FAX: 2410254160
e-mail: papoutsasd@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων 15121900 Κατασκευή άλλων ειδών από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα (συμπεριλαμβάνονται και είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές ή για άλλες τεχνικές χρήσεις) π.δ.κ.α. 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 46431305 Χονδρικό εμπόριο μη εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών 46492302 Χονδρικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, ανάγλυφου ή διάτρητου 46492315 Χονδρικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών 46492316 Χονδρικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών 46493400 Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46511003 Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών 47410000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους 47610000 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 47620000 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 47626317 Λιανικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών 47626318 Λιανικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών 47636401 Λιανικό εμπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) 47650000 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 47788802 Λιανικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων 82191301 Υπηρεσίες δακτυλογραφήσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων check
2 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.  
3 15121900 Κατασκευή άλλων ειδών από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα (συμπεριλαμβάνονται και είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές ή για άλλες τεχνικές χρήσεις) π.δ.κ.α.  
4 47636401 Λιανικό εμπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ)  
5 47788802 Λιανικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου  
6 47610000 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
7 47620000 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα  
8 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
9 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
10 47410000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα  
11 47626317 Λιανικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών  
12 47626318 Λιανικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών  
13 47650000 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα  
14 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
15 82191301 Υπηρεσίες δακτυλογραφήσεων  
16 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων  
17 46492302 Χονδρικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, ανάγλυφου ή διάτρητου  
18 46493400 Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού  
19 46511003 Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
20 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
21 46492315 Χονδρικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών  
22 46492316 Χονδρικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών  
23 46431305 Χονδρικό εμπόριο μη εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121