Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Διεύθυνση: ΦΑΡΣΑΛΩΝ 209, 41335, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410671485
FAX: 2410671486
e-mail: gkogkos.oe@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 46141301 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 46421134 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 46471113 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α. 46611000 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων 46611106 Χονδρικό εμπόριο αρμεκτικών μηχανών 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 46691984 Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου), για επαγγελματική χρήση 46691985 Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών από πολυμερή του αιθυλένιου, για επαγγελματική χρήση 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών 47788808 Λιανικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων 71112301 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 71123401 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός check
2 46141301 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού  
3 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
4 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
5 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
6 47788808 Λιανικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων  
7 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
8 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων  
9 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
10 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
11 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά  
12 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών  
13 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών  
14 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών  
15 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων  
16 71112301 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων  
17 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
18 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
19 71123401 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο  
20 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
21 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων  
22 46611000 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
23 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
24 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
25 46611106 Χονδρικό εμπόριο αρμεκτικών μηχανών  
26 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
27 46421134 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων  
28 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
29 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
30 46471113 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.  
31 46691984 Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου), για επαγγελματική χρήση  
32 46691985 Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών από πολυμερή του αιθυλένιου, για επαγγελματική χρήση  
33 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών  
34 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
35 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  
36 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης  
37 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121