Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΔΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΔΙΑΣ
Διεύθυνση: 2 ΧΛΜ. Π.Ε.Ο ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ, 41000, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410622808
FAX: 2410622808
e-mail: info@diaskal.gr
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 25112200 Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 43992000 Εργασίες ικριωμάτων 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας 46620000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 46721304 Χονδρικό εμπόριο άλλων δοκών και ράβδων για τις κατασκευές 46731214 Χονδρικό εμπόριο συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες, ή σχήματα καθορισμένης μορφής 47524906 Λιανικό εμπόριο άλλων δοκών και ράβδων για τις κατασκευές
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο check
2 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας  
3 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
4 43992000 Εργασίες ικριωμάτων  
5 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
6 25112200 Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα  
7 47524906 Λιανικό εμπόριο άλλων δοκών και ράβδων για τις κατασκευές  
8 46721304 Χονδρικό εμπόριο άλλων δοκών και ράβδων για τις κατασκευές  
9 46620000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών  
10 46731214 Χονδρικό εμπόριο συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες, ή σχήματα καθορισμένης μορφής  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121