Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΑΛΚΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Διεύθυνση: ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, 41500, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410591117
FAX: 2410541246
e-mail: info@halkidis.gr
Ιστοσελίδα: www.xalkidis.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι: Α)Υπηρεσίες παραλαβής,φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, διανομής και παράδοσης εμπορευμάτων στους τελικούς τους παραλήπτες. Β)Υπηρεσίες συσκευασίας και ανασυσκευασίας εμπορευμάτων. Γ) Υπηρεσίες αποθήκευσης, διανομής συντηρημένων και καταψυγμένων εμπορευμάτων. Δ) Η εμπορία η αντιπροσωπία η Διανομή ειδών οικιακής χρήσης, τροφίμων, σπορέλαιων, ελαιόλαδων, αγροτικών προϊόντων, Ζωοτροφών, υλικών συσκευασίας, οικοδομικών Υλικών κ.λπ. Ε) Τυποποίηση-Συσκευασία Σπορελαίων- Ελαιόλαδων-Οσπρίων. Στ) Η εισαγωγή,εξαγωγή και η αντιπροσώπευση,Εμπορικών, Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών. Ζ) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων και παρεμφερών ή μη σκοπών, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο και (ή) η συνεργασία με αυτές.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46382000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων check
2 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων  
3 52100000 Αποθήκευση  
4 46900000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο  
5 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
6 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη  
7 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
8 82921003 Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων  
9 82921004 Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων  
10 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
11 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
12 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
13 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  
14 46382900 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.  
15 46441201 Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα  
16 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών  
17 46361301 Χονδρικό εμπόριο βιομηχανοποιημένου παγωτού, με προκαθορισμένη τιμή πώλησης  
18 46331300 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών  
19 46361300 Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής  
20 46361303 Χονδρικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121