Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΕΩΡΓΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διεύθυνση: ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΧΩΡΟ, 41500, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΚΙΛΕΛΕΡ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410-575687
FAX: 2410575734
e-mail: mail@georgein.gr
Ιστοσελίδα: http://www.georgein.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρίας είναι η δη?ιουργία, λειτουργία και εκ?ετάλλευση επιχειρήσεως, ή οποία θ' αποσκοπεί: α) εις την παραγωγή, συσκευασία, τυποποίηση, συντήρηση και ε?πορία φρούτων και λαχανικών, β) εις την τυποποίηση, συσκευασία, ε?πορία φρούτων και λαχανικών άλλων παραγωγών, ?ετά των οποίων θα συνεργάζεται ή εταιρία, ν) εις την προ?ήθεια και πώληση φρούτων και λαχανικών εις αλυσίδας καταστη?άτων λιανικής πωλήσεως, δ) εις την παραγωγή φυτών και σποροφύτων διαφόρων ειδών και ποικιλιών λαχανικών και άλλων ειδών φυτών, ε) εις την παραγωγή ανθέων κοπτών ή εις ειδικές υποδοχές (γλάστρες) όλων των ειδών, στ) εις την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, όλων των ειδών και φυτών, ζ) εις την αντιπροσώπευση Οίκων του εξωτερικού διά φρούτα και λαχανικά ποιότητος, η) εις την ε?πορία (παραγωγή, αγορά και ?εταπώληση) φρούτων, λαχα- νικών, φυτών, ανθέων ,σποροφύτων και παντός άλλου αντικει?ένου, το οποίο έχει σχέση ?ε την γεωργική ανάπτυξη, ως και παντός άλλου αντικει?ένου το οποίο εξυπηρετεί τον ανωτέρω σκοπό, τόσο εν τη η?εδαπή, όσο και δι' εξαγωγής, εις την αλλοδαπή. Διά την επίτευξη δε του ανωτέρω σκοπού η εταιρία δύναται να προβαίνει, είτε εις την ?ίσθωση διαφόρων αγρών ή γεωργικών εκτάσεων, καταλλήλων διά την φύτευση και παραγωγή των ανωτέρω ειδών, και εις την ?ίσθωση διαφόρων κτιρίων προς εναποθήκευση και διατήρηση των ειδών τούτων, ως και την αγορά και ?εταπώληση των αγρών τούτων και κτιριακών εγκαταστάσεων, εφ' όσον τούτο κρίνεται κατάλληλο προς επίτευξη του ανωτέρω εταιρικού σκοπού.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46311000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών check
2 46171121 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παρασκευασμένων και διατηρημένων λαχανικών, πατατών, φρούτων και ξηρών καρπών  
3 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων  
4 01133000 Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς (οπωροφόρων)  
5 47211100 Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών  
6 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη  
7 52101901 Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων  
8 46311103 Χονδρικό εμπόριο άλλων λαχανικών π.δ.κ.α.  
9 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121