Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση: ΚΟΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 12 -Τ.Θ 1157, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410721487
FAX: 2410721487
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων 10392300 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα 20158000 Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α. 46111901 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 46611101 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών ελκυστήρων 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους 46751104 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων 47524715 Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων 47767805 Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης 72194000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων check
2 46111901 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά  
3 47767805 Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες  
4 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων  
5 47524715 Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
6 10392300 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα  
7 20158000 Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
8 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης  
9 72194000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες  
10 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
11 46611101 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών ελκυστήρων  
12 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους  
13 46751104 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων  
14 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121