Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 215, 41221, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410235502
FAX: 2410234888
e-mail: athinaoikonomou@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.zafiriou.com.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι α) Η εκμίσθωση κτιρίων εμπορικών, βιοτεχνικών, επαγγελματικών στεγών και κατοικιών. Η δημιουργία, η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων κάθε φύσεως. Η αγορά οικοπέδων, η ανέγερση επ?αυτών οικοδομών και η μεταπώληση αυτών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών. Η ανέγερση πολυωρόφων, οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής. Η εμπορία κάθε φύσεως βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής ή κατασκευής ή εκ? της αλλοδαπής, οι κάθε φύσεως επενδύσεις β) η συμμετοχή σε Εταιρείες κάθε νομικής μορφής ( προσωπικές, περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες )και κοινοπραξίες που επιδιώκουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν γ) η αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που επιδιώκουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και δ) η διενέργεια κάθε πράξεις έστω και μη ρητά κατονομαζόμενης στο παρόν, που έχει σχέση με την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας, ε) η εκμετάλλευση αυτόματων μηχανικών πλυντηρίων αυτοκινήτων καθώς και οι πάσης φύσεως εργασίες καθαρισμού αυτοκινήτων, με ΚΑΔ 74.70.16.01, στ) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( ΚΑΔ 40.10.10) ζ) η καλλιέργεια και παραγωγή πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων καθώς και η επεξεργασία, μεταποίηση, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία αυτών και εν συνεχεία το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αυτών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, η) η παραγωγή βιοκαυσίμων στερεών, υγρών και αερίων , η παραγωγή βιοαερίων από αγροτικές πρώτες ύλες καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αυτών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, θ) η παραγωγή και το εμπόριο μπρικετών, σφαιρών , πέλετ και παρόμοιων στερεών καυσίμων από κάθε μορφής πρώτη ύλη, ξυλείας και συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες, ή σχήματα καθορισμένης μορφής. ι) το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εντός και εκτός της χώρας ειδών , συσκευών και συστημάτων θέρμανσης κεντρικής ή ατομικής (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, θερμοσίφωνων , καυστήρων και συσκευών καύσης ξυλείας ή άλλων φυσικών υλών , κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης), ια) κατασκευαστικές εργασίες όλων των δομικών αντικειμένων και για πάσης φύσεως κτίρια οικιστικά και μη οικιστικά, βιομηχανικά, εμπορικά, αγροτικά και άλλα νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές , πάσης υπεργολαβίες επί ακινήτων καιανακαινίσεις).
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία check
2 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
3 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121