Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: AGROFIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: AGROFIN ΑΕ
Διεύθυνση: Δ.Δ.ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ, 41500, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410671063
FAX: 2410671199
e-mail: agrofin2014@hotmail.com
Νομική μορφή: ΑΕ
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46611116 Χονδρικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 33122100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 45112102 Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, καινούργιων 45191100 Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων 45311200 Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 45321101 Λιανικό εμπόριο αγροτικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και άλλων καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα για αυτοκίνητα, από καουτσούκ 45321202 Λιανικό εμπόριο αντλιών για αυτοκίνητα 46421108 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών 46741302 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός 46741303 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός 47524702 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός 47524704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός 47717104 Λιανικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας 52100000 Αποθήκευση
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46611116 Χονδρικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων check
2 52100000 Αποθήκευση  
3 45321101 Λιανικό εμπόριο αγροτικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και άλλων καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα για αυτοκίνητα, από καουτσούκ  
4 47717104 Λιανικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας  
5 47524702 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός  
6 45321202 Λιανικό εμπόριο αντλιών για αυτοκίνητα  
7 45112102 Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, καινούργιων  
8 47524704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός  
9 33122100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
10 45311200 Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
11 46421108 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας  
12 46741302 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός  
13 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής  
14 46741303 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός  
15 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους  
16 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων  
17 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
18 45191100 Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121