Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΛΩΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Διεύθυνση: , 40003, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣ
Δήμος: ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2494051166
FAX: 2494051888
e-mail: loloskostas1@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
43111000 Εργασίες κατεδάφισης 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών ΚΥΡΙΑ 47524967 Λιανικό εμπόριο σιδήρου μπετόν 46721328 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου μπετόν 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά 23612000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 46421150 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων 46421104 Χονδρικό εμπόριο - μετά από εισαγωγή - παιδικών ενδυμάτων 46421206 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων υποδημάτων, διάφορων ειδικών υποδημάτων και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α. 47717101 Λιανικό εμπόριο - μετά από εισαγωγή - παιδικών ενδυμάτων 47717146 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων 47727204 Λιανικό εμπόριο ξύλινων υποδημάτων, διάφορων ειδικών υποδημάτων και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47524967 Λιανικό εμπόριο σιδήρου μπετόν check
2 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
3 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
4 23612000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα  
5 47717101 Λιανικό εμπόριο - μετά από εισαγωγή - παιδικών ενδυμάτων  
6 47717146 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων  
7 47727204 Λιανικό εμπόριο ξύλινων υποδημάτων, διάφορων ειδικών υποδημάτων και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α.  
8 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά  
9 46421104 Χονδρικό εμπόριο - μετά από εισαγωγή - παιδικών ενδυμάτων  
10 46421150 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων  
11 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
12 46421206 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων υποδημάτων, διάφορων ειδικών υποδημάτων και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α.  
13 46721328 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου μπετόν  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121