Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΡΑΤΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Διακριτικός τίτλος: ΤΡΑΤΑΛΟΣ ΑΕ - TRATALOS SA
Διεύθυνση: 3ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΝ, 41336, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410553390
FAX: 2410552030
e-mail: sales@tratalos.gr
Ιστοσελίδα: http://tratalos.gr/
Νομική μορφή: ΑΕ
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η εισαγωγή και εμπορία, στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, ειδών βιομηχανικής χρήσεως και ανταλλακτικών κάθε είδους μηχανημάτων, β) Κάθε άλλη συναφής προς τον ανωτέρω σκοπό εργασία ή επιχείρηση για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων, και γ) Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων στο εσωτερικό και εξωτερικό, η συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή οποιασδήποτε άλλης μορφής συναφείς επιχειρήσεις που θα συσταθούν και η συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών, μετά προηγουμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691207 Χονδρικό εμπόριο ένσφαιρων τριβέων και κυλινδροτριβέων check
2 47524703 Λιανικό εμπόριο αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μερών τους, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα  
3 47524109 Λιανικό εμπόριο κοχλιών (βιδών) και λοιπών βιομηχανικών ειδών  
4 46741103 Χονδρικό εμπόριο αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μερών τους, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα  
5 46691928 Χονδρικό εμπόριο εδράνων και κουζινέτων  
6 46691209 Χονδρικό εμπόριο ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισμένο ελαστικό  
7 45311217 Χονδρικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων  
8 46741106 Χονδρικό εμπόριο κοχλιωτών συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.  
9 46691953 Χονδρικό εμπόριο μερών τριβέων και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης  
10 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
11 46691992 Χονδρικό εμπόριο σφαιριδίων, βελονών και κυλίνδρων, μερών ένσφαιρων τριβέων ή κυλινδροτριβέων  
12 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121