Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Κ. και Ι. ΛΙΟΥΠΗΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
Διεύθυνση: ΡΙΖΙΩΤΟΥ 3, 40300, ΦΑΡΣΑΛΑ
Δήμος: ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 24910-22636
FAX: 2491026027
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 10919000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα 01631004 Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων 01641000 Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού 10393000 Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών υπολειμμάτων και υποπροϊόντων 10619000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 46211200 Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) 46211305 Χονδρικό εμπόριο σπόρων βαμβακιού 46611121 Χονδρικό εμπόριο μηχανικών γεωργικών εργαλείων, εκτός από αυτά της χειρός 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 46751104 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων 47524704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) 70221506 Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 10919000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα check
2 10619000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων  
3 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)  
4 47524704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός  
5 10393000 Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών υπολειμμάτων και υποπροϊόντων  
6 01631004 Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων  
7 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)  
8 01641000 Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού  
9 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς  
10 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
11 70221506 Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας  
12 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
13 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  
14 46751104 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων  
15 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
16 46611121 Χονδρικό εμπόριο μηχανικών γεωργικών εργαλείων, εκτός από αυτά της χειρός  
17 46211200 Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων)  
18 46211305 Χονδρικό εμπόριο σπόρων βαμβακιού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121