Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PROGNOSIS BIOTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: PROGNOSIS BIOTECH
Διεύθυνση: ΦΑΡΣΑΛΩΝ 153, 41335, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410623922
FAX: 7007006262
e-mail: logistics@prognosis-biotech.com
Ιστοσελίδα: http://www.prognosis-biotech.com/oikonostoixia/
Νομική μορφή: ΑΕ
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 21202300 Παραγωγή διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων 20590000 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 26510000 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 46121300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 46181104 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών 46191000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών 46461000 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 46461100 Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 46461200 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών 46461217 Χονδρικό εμπόριο μικροβιολογικών αντιδραστηρίων 46461224 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 71201000 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 72110000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 77400000 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 21202300 Παραγωγή διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων check
2 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
4 77400000 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού  
5 46181104 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών  
6 46191000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών  
7 46121300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
8 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική  
9 72110000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία  
10 26510000 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης  
11 20590000 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
12 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
13 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
14 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
15 71201000 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων  
16 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
17 46461100 Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων  
18 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
19 46461217 Χονδρικό εμπόριο μικροβιολογικών αντιδραστηρίων  
20 46461000 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων  
21 46461224 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών  
22 46461200 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών  
23 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121