Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΜΠΟΥΧΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
Διεύθυνση: ΠΑΝΑΓΟΥ 14, 41334, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410611544
e-mail: info@digius.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο ΜΕ ΛΗΞΗ 31/12/2016 ΚΥΡΙΑ 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού ΜΕ ΛΗΞΗ 31/12/2016 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού ΜΕ ΛΗΞΗ 31/12/2016 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων ΜΕ ΛΗΞΗ 31/12/2016 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού ΜΕ ΛΗΞΗ 31/12/2016 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων ΜΕ ΛΗΞΗ 31/12/2016 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο check
2 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
3 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
4 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
5 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
6 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
7 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121