Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Διεύθυνση: ΣΙΦΝΟΥ 30, 41335, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410237832
e-mail: nikos_kagelaris@hotmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 10822000 Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής ΜΕ ΛΗΞΗ 09/01/2014 ΚΥΡΙΑ 46691951 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών ναυσιπλοΐας, μετεωρολογίας, γεωφυσικής κλπ, οργάνων σχεδίασης και μέτρησης μήκους, μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών και ιοντιζουσών ακτινοβολιών, ελέγχου άλλων φυσικών χαρακτηριστικών, δοκιμής των ιδι 46691980 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων και συσκευών γενικής και ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 46741311 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης 47241700 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη ΜΕ ΛΗΞΗ 09/01/2014 47524717 Λιανικό εμπόριο οργάνων μέτρησης 47788302 Λιανικό εμπόριο άλλων τοπογραφικών, υδρογραφικών, ωκεανογραφικών, υδρολογικών, μετεωρολογικών ή γεωφυσικών οργάνων και συσκευών 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) ΜΕ ΛΗΞΗ 09/01/2014 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας ΜΕ ΛΗΞΗ 09/01/2014 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας ΜΕ ΛΗΞΗ 09/01/2014 77311001 Υπηρεσίες ενοικίασης αγροτικών μηχανημάτων εποχιακής χρήσης (θεριζοαλωνιστικών, βαμβακοσυλλεκτικών κλπ), χωρίς χειριστή 77311002 Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανικών μέσων και εξοπλισμού γενικά, που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, χωρίς χειριστή 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ) ΜΕ ΛΗΞΗ 09/01/2014 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων ΜΕ ΛΗΞΗ 09/01/2014 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών ΜΕ ΛΗΞΗ 09/01/2014
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691951 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών ναυσιπλοΐας, μετεωρολογίας, γεωφυσικής κλπ, οργάνων σχεδίασης και μέτρησης μήκους, μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών και ιοντιζουσών ακτινοβολιών, ελέγχου άλλων φυσικών χαρακτηριστικών, δοκιμής των ιδι check
2 47788302 Λιανικό εμπόριο άλλων τοπογραφικών, υδρογραφικών, ωκεανογραφικών, υδρολογικών, μετεωρολογικών ή γεωφυσικών οργάνων και συσκευών  
3 47524717 Λιανικό εμπόριο οργάνων μέτρησης  
4 77311001 Υπηρεσίες ενοικίασης αγροτικών μηχανημάτων εποχιακής χρήσης (θεριζοαλωνιστικών, βαμβακοσυλλεκτικών κλπ), χωρίς χειριστή  
5 77311002 Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανικών μέσων και εξοπλισμού γενικά, που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, χωρίς χειριστή  
6 46741311 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης  
7 46691980 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων και συσκευών γενικής και ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121