Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: ΑΓΡ.Ο.Σ.Ε. Ε.Π.Ε
Διεύθυνση: ΕΛΑΤΕΙΑ, 40006, ΣΥΚΟΥΡΙ
Δήμος: ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2495022262
FAX: 2107721582
e-mail: info@mtl.org.gr
Ιστοσελίδα: http://www.mtl.org.gr/
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, η διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και δευτερευόντως α) παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διανομή της ενέργειας αυτής και β) παροχή συμβουλών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ακόμη και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) - νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αναφορικά με τον τρόπο παραγωγής και λειτουργίας της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας καθώς και σε κάθε άλλη παρεμφερή με την εκμετάλλευση της ενέργειας αυτής δραστηριότητα είτε συναφών με τα ανωτέρω υπηρεσιών, είτε και νέων που θα προκύψουν στην πορεία της λειτουργίας.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα check
2 35131002 Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας  
3 72191900 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119