Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΕΝΤΥΠΩΣΗ
Διεύθυνση: ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ, 41500, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410670862
FAX: 2410670862
e-mail: entyposi2003@gmail.com
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 18131000 Υπηρεσίες προεκτύπωσης 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού 18121401 Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ) 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 18132000 Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία 18133000 Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση 18141000 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 46492103 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα 47616102 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 18131000 Υπηρεσίες προεκτύπωσης check
2 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.  
3 18141000 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες  
4 18133000 Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση  
5 18121401 Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ)  
6 47616102 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα  
7 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού  
8 18132000 Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία  
9 46492103 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121