Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: 4 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ, 41500, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410571078
e-mail: tsaprazis@windowslive.com
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 33121500 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 25502002 Υπηρεσίες παραγωγής μεταλλικών αντικειμένων με λείανση και κοπή μερών από σκληρά μεταλλικά καρβίδια 25620000 Μεταλλοτεχνία 25621000 Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων 28121500 Κατασκευή υδραυλικών συγκροτημάτων 28121600 Κατασκευή υδραυλικών συστημάτων 28122000 Κατασκευή μερών υδραυλικών συστημάτων 28131400 Κατασκευή άλλων φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά· άλλων αντλιών 28141100 Κατασκευή βαλβίδων (δικλείδων) μείωσης της πίεσης, δικλείδων ελέγχου, ρυθμιστικών και ασφαλιστικών δικλείδων 28221000 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων και μερών του 28221400 Κατασκευή φορτωτήρων· γερανών· κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών 28221900 Κατασκευή μερών εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 28222000 Κατασκευή κάδων, φτυαριών, αρπάγων και λαβών για γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια μηχανήματα 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 28411200 Κατασκευή μηχανουργείων, μηχανών σταθερής θέσης και μηχανών πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία μετάλλου 28995200 Κατασκευή μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 29200000 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 29201000 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 29204000 Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων 29320000 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 33110000 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 33111000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων 33120000 Επισκευή μηχανημάτων 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) 33121300 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τριβέων (ρουλεμάν), οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης 33121503 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ) 33121504 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά συστήματα προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κλπ) 33121505 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διακίνησης προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι μετακίνησης, φορεία, ταινιόδρομοι κλπ) 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 33202900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 33202901 Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα 33203000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 45191103 Χονδρικό εμπόριο γερανοφόρων φορτηγών 45191105 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων 45202105 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά 45311200 Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 45311217 Χονδρικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 45321200 Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 45322100 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω του διαδίκτυου 45322900 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων π.δ.κ.α. 46141314 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 46610000 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους 46631009 Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής, μερών γερανών 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 46691302 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης 46691306 Χονδρικό εμπόριο κάδων, φτυαριών, αρπαγών και λαβών για γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια οχήματα 46691307 Χονδρικό εμπόριο μερών εξοπλισμού ανύψωσης και μετακίνησης υλικών 46691310 Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών 46691912 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών 46691945 Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα 46691997 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα και μερών τους
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33121500 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 46141314 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
4 33110000 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων  
5 33120000 Επισκευή μηχανημάτων  
6 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
7 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
8 29320000 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα  
9 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
10 28131400 Κατασκευή άλλων φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά· άλλων αντλιών  
11 29201000 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα  
12 29200000 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων  
13 28141100 Κατασκευή βαλβίδων (δικλείδων) μείωσης της πίεσης, δικλείδων ελέγχου, ρυθμιστικών και ασφαλιστικών δικλείδων  
14 28221000 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων και μερών του  
15 28222000 Κατασκευή κάδων, φτυαριών, αρπάγων και λαβών για γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια μηχανήματα  
16 28995200 Κατασκευή μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
17 28221900 Κατασκευή μερών εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
18 28122000 Κατασκευή μερών υδραυλικών συστημάτων  
19 28411200 Κατασκευή μηχανουργείων, μηχανών σταθερής θέσης και μηχανών πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία μετάλλου  
20 28121500 Κατασκευή υδραυλικών συγκροτημάτων  
21 28121600 Κατασκευή υδραυλικών συστημάτων  
22 28221400 Κατασκευή φορτωτήρων· γερανών· κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών  
23 45321200 Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
24 45322100 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω του διαδίκτυου  
25 45322900 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων π.δ.κ.α.  
26 25620000 Μεταλλοτεχνία  
27 29204000 Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων  
28 33202900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
29 33203000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
30 33121504 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά συστήματα προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κλπ)  
31 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
32 33121505 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διακίνησης προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι μετακίνησης, φορεία, ταινιόδρομοι κλπ)  
33 33111000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων  
34 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
35 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
36 33121503 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ)  
37 33121300 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τριβέων (ρουλεμάν), οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης  
38 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων)  
39 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων  
40 25502002 Υπηρεσίες παραγωγής μεταλλικών αντικειμένων με λείανση και κοπή μερών από σκληρά μεταλλικά καρβίδια  
41 33202901 Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα  
42 45202105 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά  
43 25621000 Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών  
44 45311200 Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
45 46691302 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης  
46 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
47 46691912 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών  
48 45191103 Χονδρικό εμπόριο γερανοφόρων φορτηγών  
49 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους  
50 46610000 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
51 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
52 46691306 Χονδρικό εμπόριο κάδων, φτυαριών, αρπαγών και λαβών για γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια οχήματα  
53 45311217 Χονδρικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων  
54 46691945 Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα  
55 46691307 Χονδρικό εμπόριο μερών εξοπλισμού ανύψωσης και μετακίνησης υλικών  
56 46631009 Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής, μερών γερανών  
57 45191105 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων  
58 46691997 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα και μερών τους  
59 46691310 Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121