Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΚΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, 40100, ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Δήμος: ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Τηλέφωνο: 2492022466
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού 17231300 Κατασκευή βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι 18121401 Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ) 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 18131000 Υπηρεσίες προεκτύπωσης 18131007 Υπηρεσίες φωτοτσιγκογραφίας και αναπαραγωγής φιλμ 18132001 Υπηρεσίες παραγωγής μεταξοτυπιών & άλλων παρεμφερών αγαθών 18141001 Άλλες εργασίες τελειώματος εντύπων (π.χ. δίπλωση, κοπή, εκτύπωση, διάτρηση μη προδιαμορφωμένων οπών, διατμητική διάτρηση, διάτρηση, ανάγλυφη αποτύπωση, κόλληση και διαχωρισμός σε λεπτά φύλλα) 32991601 Κατασκευή σφραγίδων από καουτσούκ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού check
2 18141001 Άλλες εργασίες τελειώματος εντύπων (π.χ. δίπλωση, κοπή, εκτύπωση, διάτρηση μη προδιαμορφωμένων οπών, διατμητική διάτρηση, διάτρηση, ανάγλυφη αποτύπωση, κόλληση και διαχωρισμός σε λεπτά φύλλα)  
3 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.  
4 18121401 Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ)  
5 17231300 Κατασκευή βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι  
6 32991601 Κατασκευή σφραγίδων από καουτσούκ  
7 18132001 Υπηρεσίες παραγωγής μεταξοτυπιών & άλλων παρεμφερών αγαθών  
8 18131000 Υπηρεσίες προεκτύπωσης  
9 18131007 Υπηρεσίες φωτοτσιγκογραφίας και αναπαραγωγής φιλμ  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121