Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΕ
Διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 31, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410610152
FAX: 2410617845
e-mail: sourlas@latekat.gr
Ιστοσελίδα: http://www.latomeiaadranon.wordpress.com
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 08121200 Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης· κροκάλων, αμμοχάλικου 23631000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος ΜΕ ΛΗΞΗ 29/01/2021 35221001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών αέριων καυσίμων 38322000 Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38323000 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42212100 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων 42221100 Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 43222003 Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 46131210 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση έτοιμου σκυροδέματος 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 49411303 Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος 52241901 Υπηρεσίες άντλησης έτοιμου σκυροδέματος (πρέσας), κατά την τελική του παράδοση 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68311100 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 08121200 Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης· κροκάλων, αμμοχάλικου check
2 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.  
3 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
4 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
5 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών  
6 46131210 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση έτοιμου σκυροδέματος  
7 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  
8 43222003 Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό  
9 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
10 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
11 42212100 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων  
12 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
13 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  
14 42221100 Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών  
15 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
16 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
17 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
18 35221001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών αέριων καυσίμων  
19 38322000 Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
20 38323000 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
21 52241901 Υπηρεσίες άντλησης έτοιμου σκυροδέματος (πρέσας), κατά την τελική του παράδοση  
22 49411303 Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος  
23 68311100 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης  
24 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121