Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΖΕΙΚΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΩΝ - ΓΕΩΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΑΕΒΕ
Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΖΕΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Διεύθυνση: , 40003, ΑΓΙΑ
Δήμος: ΑΓΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 24940-41367
FAX: 2494041650
e-mail: zeikosae@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.zeikosae.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
46230000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 01461000 Εκτροφή χοιροειδών, που διαθέτονται ζώντα 10110000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 10911000 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων 46211100 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών 46321000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 46382900 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. 46611000 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46230000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων check
2 01461000 Εκτροφή χοιροειδών, που διαθέτονται ζώντα  
3 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων  
4 10110000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος  
5 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
6 10911000 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού  
7 46611000 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
8 46382900 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.  
9 46211100 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών  
10 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών  
11 46321000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121