Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΤΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Διεύθυνση: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 125, 41336, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410283121
FAX: 2410283121
e-mail: tgiagos@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.dotas.gr
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 45311201 Χονδρικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα 25121000 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 28411200 Κατασκευή μηχανουργείων, μηχανών σταθερής θέσης και μηχανών πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία μετάλλου 29202300 Κατασκευή άλλων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 45201100 Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα (εκτός από τις υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος, των ελαστικών και του αμαξώματος) 45321201 Λιανικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 45311201 Χονδρικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα check
2 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
3 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
4 29202300 Κατασκευή άλλων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων  
5 28411200 Κατασκευή μηχανουργείων, μηχανών σταθερής θέσης και μηχανών πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία μετάλλου  
6 25121000 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο  
7 45321201 Λιανικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα  
8 45201100 Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα (εκτός από τις υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος, των ελαστικών και του αμαξώματος)  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121