Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ
Διεύθυνση: 4ο ΧΛΜ ΛΑΡ-ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ, 41500, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410575035-39
FAX: 2410575038
e-mail: info@armosprokat.gr
Ιστοσελίδα: https://www.armos-sa.fid.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 23611101 Κατασκευή τσιμεντένιων πλίνθων 08121000 Εξόρυξη αμμοχάλικου και άμμου 23610000 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 23611100 Κατασκευή πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 23611200 Κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 23611201 Κατασκευή τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 23612000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα 23631000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 23691900 Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α. 43994001 Εργασίες κάμψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα ενισχυμένου σκυροδέματος 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές 46731618 Χονδρικό εμπόριο ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α. 46731652 Χονδρικό εμπόριο σωληνώσεων από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών 47524967 Λιανικό εμπόριο σιδήρου μπετόν 52100000 Αποθήκευση 82191300 Προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 23611101 Κατασκευή τσιμεντένιων πλίνθων check
2 52100000 Αποθήκευση  
3 08121000 Εξόρυξη αμμοχάλικου και άμμου  
4 43994001 Εργασίες κάμψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα ενισχυμένου σκυροδέματος  
5 23610000 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα  
6 23691900 Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.  
7 23631000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος  
8 23611100 Κατασκευή πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο  
9 23611200 Κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο  
10 23612000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα  
11 23611201 Κατασκευή τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο  
12 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών  
13 47524967 Λιανικό εμπόριο σιδήρου μπετόν  
14 82191300 Προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου  
15 46731618 Χονδρικό εμπόριο ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.  
16 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  
17 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές  
18 46731652 Χονδρικό εμπόριο σωληνώσεων από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121