Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: A3 ΓΡΑΦΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: A3 GROUP
Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ 11-13, 41221, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410284996
FAX: 2410284996
e-mail: info@a3-graphics.com
Ιστοσελίδα: http://www.a3-graphics.com/
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 73121900 Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 58132000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων 82301201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων 74202200 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες 74101900 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού 58210000 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 58190000 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 58110000 Έκδοση βιβλίων 58130000 Έκδοση εφημερίδων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο check
2 58190000 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες  
3 73121900 Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
4 74101900 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού  
5 58110000 Έκδοση βιβλίων  
6 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
7 58130000 Έκδοση εφημερίδων  
8 58210000 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
9 58132000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων  
10 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
11 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού  
12 74202200 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες  
13 82301201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121