Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Διακριτικός τίτλος: SYSUPPORT
Διεύθυνση: ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΛΗ 3, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
FAX: 2413007836
e-mail: info@sysupport.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών check
2 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
3 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
4 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121